Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés

Arnold Schönberg 1947-ben megjelent "Brahms, a haladó" című esszéjében provokatívan szembefordult azokkal, akik a 19. századi szerzőt konzervatívnak tartották. Véleménye szerint Brahms hasonló zenei megoldásokat használt, mint a "modernista" Wagner, sőt sok tekintetben a második bécsi iskolát előlegezte meg. Ez utóbbi állítás persze túlzás, inkább Schönberg önigazolására szolgált: így emelte be magát a zenetörténeti hagyományba. Stephen Rumph Beethoven after Napoleon. Political Romanticism in the Late Works. című könyvében hasonló "kopernikuszi fordulat" tanúi lehetünk: Beethoven nemcsak a kozmopolita felvilágosodás és liberalizmus hirdetője volt, hanem 1809 után a német politikai romantika konzervatív, keresztény, nacionalista ideológiája is hatott művészetére. Ahogy a 20. századi modernitás felfedezte a "progresszív" vonásokat a "konzervatívban", a posztmodernitás hasonlóképpen látja meg a "retrográd" tendenciákat a "forradalmárban". (Recenzió)

Stephen Rumph Beethoven Merényi Péter

0 Komment

HTML

Legfrissebb bejegyzések